ROŚNIE ZADŁUŻENIE

Rośnie zadłużenie mieszkańców z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, ale także za czynsz – poinformował mnie Ludwik Madej, kierownik ZMK. Zaległości za odbiór śmieci na ostatni dzień marca wynosiły 426.259 zł, w tym są zadłużenia z tego roku – 152.947 zł. Gmina wszczęła 5 postępowań w sprawie rozłożenia zaległości na raty, wystawiła 20 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości. DO Urzędu Skarbowego wystosowała 5 pism w sprawie ograniczenia tytułów wykonawczych, a także przesłano 3 wezwania w sprawie złożenia wyjaśnień.


Zaległości z tytułu czynszowych są jeszcze większe. Obecnie wynosi ono aż 4.497.679 zł. W tej kwocie mieszczą się naliczone odsetki 1.890.148 zł. O ile w 2019 roku zadłużenie spadło to już w roku covidowym czyli w 2020 wzrosło o 24,5 tys. zł.