BLACHOWNIA MA RONDO IM. JANA PAWŁA II

Na dzisiejszej sesji radni wiekszością głosów zdecydowali, że rondo u zbiegu ulic 1-go Maja i Sienkiewicza (w centralnym miejscu gminy) będzie nosić nazwę Rondo im. Jana Pawła II. Za głosowało 10 radnych. Uchwała stanowiąca nazwę Ronda wchodzi w życie za 14 dni.

Warto dodać, że inicjatorami nazwy ronda było 8. radnych. Barbara Bagmat, Małgorzata Bernat, Katarzyna Borycka, Tomasz Czech, Krzysztof Czerwik, Marek Kułakowski, Jerzy Szkurłat i Dariusz Wącław. Odpowiedni wniosek złożyliśmy w UM jeszcze we wrześniu 2021 roku. Nie mogąc się doczekać uwzględnienia tego dokumentu – dzisiaj, za zgodą burmistrz Sylwii Szymańskiej, wprowadziliśmy dodatkowy punkt do porządku obrad nadzwyczajnej sesji. Za nazwą dla tego ronda głosowali jeszcze radna Ewelina Gajzner i Tomasz Rećko