REMONTUJEMY BOCZNĄ KS. KUBOWICZA

Na koniec kadencji jeszcze jedna inwestycja. Ta informacja powinna ucieszyć mieszkańców z ul. ks. Kubowicza 8, 6. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, roboty ziemne zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej, korekty wysokościowe elementów infrastruktury (skrzynki zaworów, kratki ściekowe) wykonanie obramowania jezdni krawężnikiem drogowym, wykonanie warstw podbudowy, wykonanie elementów odwodnienia (wpusty uliczne) wykonanie nawierzchni jezdni i roboty wykończeniowe