RAK JELITA GRUBEGO – BEZPŁATNE BADANIA


Krzysztof Smela, starosta częstochowski i Krzysztof Janik, prezes Zarządu INTER MAX podpisali dzisiaj umowę na mocy, której około 300 mieszkańców powiatu, także z Blachowni, będzie mogło wziąć udział w programie wczesnego wykrywania raka jelita grubego.


Bezpłatne badania przesiewowe, które odbędą się do końca grudnia tego roku, skierowany jest do trzech grup mieszkańców powiatu częstochowskiego. Do osób w wieku 50-65 lat, dla populacji bezobjawowej, niezależnie od wywiadu rodzinnego. Dla osób 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego (ojciec, matka, dziecko, rodzeństwo) z nowotworem złośliwym jelita grubego. Osoby w wieku 25-49 lat, u których występuje zespół Lyncha.

Do badania, które będą prowadzone w przychodni lekarskiej przy ulicy 1 Maja 27 w Częstochowie, nie będą kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

Rak jelita grubego rozwija się powoli i bez rozgłosu, od 7 do 12 lat. To trzecie, po raku piersi i płuc, schorzenie wśród wszystkich typów nowotworów..