RADNI POWIATU PRZYJĘLI BUDŻET NA 2019 ROK

17 głosami za przy 8. przeciwnych radni Powiatu Częstochowskiego na czwartkowej sesji przyjęli budżet na 2019 rok.
Dochody powiatu na 2019 mają wynieść 108.623.874 zł. Wydatki wyniosą 104.534.468 zł. Najwięcej środków pochłoną drogi 26 proc., oświata 19 proc. oraz pomoc społeczną 15 proc.
Przypomnijmy, że Blachownia ma swoich radnych powiatowych Magdalenę Maciążkę z PiS oraz Sebastiana Cierpiała z Koalicji Obywatelskiej.

Za jakimi inwestycjami zagłosowali radni?
-przebudowa drogi powiatowej nr 1000 S w Nowym Broniszewie (gm. Mykanów) – 6.000.000 zł
-przebudowa drogi 1054 S Starcza-Łysiec – 2.890.000 zł
-przebudowa ciągu Kruszyna-Zdrowa-Kłomnice DK 91, droga 1070 S Kłomnice – 2.007.632 zł.
Inne zadania które przyjęli radni to:
-modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu – 2.555.803 zł
-budowa nowoczesnej bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku – 2.300.243 zł
-termomodernizacja budynku DPS w Lelowie – 1.127.659 zł.

Jak informował starosta Krzysztof Smela, w budżecie powiatu znalazło się 28 zadań za ponad 40 mln zł m.in.: z Mykanowa, Olsztyna, Janowa, Mstowa, Kłomnic, Konopisk, Lelowa, Koniecpola, Kamienicy Polskiej, Przyrowa, Wyrazowa i Rędzin.
Wiele kontrowersji wzbudziła kwota na zakup samochodu dla starosty 150.000 zł oraz częściowa klimatyzacja w budynku za 300.000 zł
Radni spierali się o środki na drogi we własnych gminach. Radni z Blachowni nie zabierali głosu.