PRZYWRACAMY ŚWIETNOŚĆ DAWNEGO ZAMKU

Ruszyła przebudowa obiektu przy ul. Sienkiewicza 16 w Blachowni. Ten jeden z najstarszych budynków na naszym terenie. Obiekt ten powstał ponad 140 lat na potrzeby miejscowej huty i już wtedy nazwano go zamkiem.
Przed 1900 rokiem zamek trafił pod zarządzanie brata cara Rosji Mikołaja II – Wielkiego Księcia Michała II Romanowa.
W okresie II wojny światowej obiekt ten stał się własnością SS Umsiedlungsstab. Tutaj Niemcy dokonywali wielu mordów na Polakach.
Od 1945 do 1959 roku przy ul. Świerczewskiego mieściła się szkoła ludowa.
Potem w budynku tym powstały lokalne mieszkalne.
Teraz budynek, dzięki skutecznemu pozyskaniu środków unijnych, otrzyma dawną świetność. Koszt inwestycji to 2.693.709 zł. brutto. Remont przeprowadzi firma F.U.H. Dziedzicki z Konopisk. W wyremontowanym budynku będzie się mieścić Centrum Aktywności Lokalnej. Być może powstanie też izba pamięci. Obok obiektu zostanie wybudowany nowy parking, powstaną też nowe nasadzenia.
Termin wykonania prac maj 2019 roku.