PRZYSTANKI ZDEZYNFEKOWANE


93 przystanki, w tym 42 wiaty, zostały poddane dezynfekcji. Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji, po odpowiednim przeszkoleniu, w specjalnych ubraniach ochronnych, okularach i maskach pochłaniających szkodliwe substancje, opryskali nie tylko wiaty, ale także ławeczki, kosze i słupki przystankowe.
Jak powiedział mi prezes OSiR Jacek Chudy, bezpłatna dezynfekcja odbyła się w ramach współpracy jednostek podległych gminie. Jedyny koszt to zakup
specjalnego płynu do oprysku.
Gdyby to robiła firma zewnętrzna gmina musiałaby wyasygnować ponad 5 tys. zł.

Przy okazji ZMK informuje, że ze względu na stan epidemii, do 10 kwietnia zostaje zamknięty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych