PRZYJACIEL BLACHOWNI OD 15 LAT

Dziś dla Ciebie jesteśmy; Blachownio dla Ciebie. By wyrazić serc naszych przemożną potrzebę. Taka jesteś ładna i wciąż modniejesz (…) Lidia Godowska

W sobotę 28 kwietnia Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni obchodziło 15-lecie istnienia. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w miejscowym kościele, potem zaproszeni goście przeszli do strażnicy OSP. Wśród gości pojawili się dawni włodarze Gminy, naczelnik Edmund Huć i burmistrz Cecylia Żak. Były też obecne władze Gminy na czele z burmistrz Sylwią Szymańską i przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Hreczańskim. Byli w końcu dawni i obecni prezesi oraz członkowie tej zasłużonej dla Gminy organizacji. Nie zabrakło wspomnień, podziękowań, kwiatów i życzeń, aby tak dalej na kolejne lata, na rzecz mieszkańców Gminy.
-Wszystko zaczęło się od Pani Cecylii Żak ówczesnej burmistrz Blachowni. To właśnie z Jej inicjatywy 4 lipca 2003 zwołała pierwsze spotkanie ludzi, którzy swoje pomysły, zapał i aktywność chcieli spożytkować na rzecz naszej Gminy – wspominała na uroczystej gali Katarzyna Małasiewicz, prezes Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni. -W ciągu 15 lat nasze Towarzystwo podejmowało mnóstwo działań kulturalnych. Od spotkań, wyjazdów, festynów i pikników integracyjnych po charytatywne wieczory rozrywki. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych to kolejne ważne zadanie. W 2010 roku przy TPiM Blachowni powstała Grupa Inicjatywna, dzięki której rozstała uruchomiona społeczna pracownia rehabilitacyjna. Z zabiegów wykonywanych przez wolontariuszy skorzystały setki osób z niepełnosprawnością i osób starszych. TPiM Blachowni na wszelki sposoby promowało naszą Gminę. Wydawaliśmy albumy, organizowaliśmy konkursy na najpiękniejsze ogrody, balkony, a także konkursy artystyczne. Oferta naszej organizacji cały czas się rozszerza. TPiM Blachowni to nie tylko organizacja pozarządowa, to także grupa bliskich sobie ludzi. Pasjonatów i społeczników skupionych wokół pracy na rzecz społeczności blachowniańskiej. Przez te wszystkie lata potrafiliśmy pokazać, że umiemy jednoczyć i integrować naszą społeczność – zakończyła prezes Katarzyna Małasiewicz.
Wśród wielu atrakcji organizatorzy zadbali o strawę duchową. Były zatem występy artystyczne, przeplatane recytacjami wierszy lokalnej poetki Lidii Godowskiej.
Specjalne podziękowania przekazali burmistrz Sylwia Szymańska i przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Hreczański. Kryształowa rocznica TPiM Blachowni nie mogła odbyć się bez tortu i gromkiego sto lat.

Żaden gość nie wyszedł głodny i spragniony. A i od tańców mogło zakręcić się w głowie. Organizatorom dziękuję za zaproszenie.