PRZYCINKA DRZEW


Pracownicy OSiR przycinają drzewa przy ul. Sportowej. Obecnie to najlepsza na to pora. Zapewne z takich działań cieszą się mieszkańcy z pobliskich bloków, bowiem latem drzewa skutecznie zasłaniają słońce.


Z przycinki cieszą się też zmotoryzowani, którzy zatrzymują swoje pojazdy właśnie pod drzewami. A opadające drobne gałązki, liście czy nawet soki z drzew niszczą karoserię samochodów. Być może wyznaczenie parkingu przy chodniku byłoby „zdrowsze” dla aut i kieszeni kierowców?


Warto dodać, że nowelizacja ustawy o ochronie przyrody obowiązuje od czerwca 2017 roku. Wprowadziła ona szereg zmian do przepisów w zakresie wycinki drzew Obecnie w myśl przepisów przycinanie drzew oraz krzewów dozwolone jest w dwóch przypadkach. Można usunąć je w sytuacji gdy znajdują się na terenie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej oraz są usuwane w celach niezwiązanych z prowadzeniem, na terenie posesji, żadnej działalności gospodarczej.
Drugim przypadkiem jest wycinka mająca na celu usunięcie drzew lub krzewów z nieużytków w celu przywrócenia ich do działalności rolniczej. W innych przypadkach, a więc np. w celu usunięcia drzewa utrudniającego podjazd do prowadzonego sklepu, wymagane jest wystąpienie o pozwolenie, tak jak miało miejsce w starszych przepisach.