PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Radni i mieszkańcy mogą się zapoznać z projektem budżetu gminy na 2022 rok, który 15 listopada przedłożyła burmistrz Blachowni.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu to – 53.149.090,02 zł. Dochody bieżące to – 49.591.754,40 zł, dochody majątkowe – 3.557.335,62 zł. Planowane wydatki to – 56.348.360,90 zł. Planowany deficyt między dochodami, a wydatkami budżetu to – 3.190.270,88 zł. Po stronie planowanych przychodów zapisano kwotę – 5.256.296,06 zł.

Zapewne radnych jak i samych mieszkańców najbardziej interesują zaplanowane inwestycje.


Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych ul. Długa 3 i 5 w Łojkach 354.351,62 zł + 419.861,10 zł (są to dwa kosztorysy – 774.212,72 zł)
-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie 3.315.984 zł
-Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni 300.000 zł (budowa nowej przystani i pomostu dla sprzętu pływającego)
-Wykonanie parkingu przy Urzędzie Miejskim 250.000 zł (inwestycja obejmuje tereny za UM i blokami nr 18 i 20)

-Modernizacja ul. Herbskiej w Cisiu 200.000 zł (wkład własny gminy)
-Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej  (IV etap) 150.000 zł
-Oświetlenie ulic, placów i dróg 150.000 zł
-Projekt kanalizacji Konradów 130.000 zł


-Odwodnienie garaży przy ul. ks.Kubowicza 100.000 zł


-Modernizacja chodnika przy ul. Sportowej 100.000 zł (chodzi o chodnik na mały skwerze)


-Budowa parkingu (Plac Konstytucji) 100.000 zł


-Modernizacja ulicy Bankowej 100.000 zł


-Odwodnienie części ul. Parkowej i ul. Miodowej 100.000 zł
-Dobudowa oświetlenia na terenie Gminy 100.000 zł

-Modernizacja oddziału przedszkolnego w Cisiu 100.000 zł (ma to być przebudowa oddziału)
-Projekt sieci wodociągowej ul. Piękna 70.000 zł


-Powstanie placu apelowego przy Szkole nr 1 im Marii Konopnickiej w Blachowni 65.000 zł BO
-Modernizacja i monitoring plac zabaw- bezpiecznie 68.470 zł BO
-Powstanie placu zabaw na Trzepizurach 50.000 zł


-Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Sienkiewicza 50.000 zł


-Budowa parkingu ul. Miodowa przy blokach 40.000 zł
-Budowa chodnika przy ul. Piastów (od wiaduktu do delikatesów) 32.400 zł
-Projekt sieci wodociągowej i sanitarnej ul. Narcyzowa i ul. Różana 30.000 zł
-Projekt sieci wodociągowej i sanitarnej ul. Prusa 30.000 zł
-Odwodnienie ul. Dąbrówki 30.000 zł
-Rewitalizacja plac zabaw w Sołectwie Konradów 29.032 zł BO
-Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Klonowej 25.000 zł
-Wykonanie toru wrotkarskiego na terenie rekreacyjnym w Nowej Gorzelni 22.490 zł BO
-Wykonanie chodnika ul. Piastów – kolejny etap 21. 533 zł BO
-Odwodnienie- dokumentacja  budynku przy ul. Sienkiewicza 16.500 zł
-Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Wielkoborskiej 11.654,28 zł
inwestycja w pobliżu kapliczki)

BO – Budżet Obywatelski