PODATKI NA TYM SAMYM POZIOMIE, DIETY RADNYCH LEKKO W GÓRĘ, PENSJA BURMISTRZ W DÓŁ

Za nami III sesja Rady Miejskiej w Blachowni. Najważniejsze uchwały to: ustalenie podatków od nieruchomości, od środków transportowych, przyjęcie Gminnych Programów. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 oraz program pomocowy Mieszkańcom Gminy w zakresie dożywiania do 2023 roku.
Najważniejsza informacji, radni poparli propozycję burmistrz Szymańskiej, aby nie podnosić żadnych podatków. Opłaty zatem w 2019 roku zostaną na tym samym poziomie co w tym roku. Radni w głosowaniu jednogłośnie zdecydowali się na podniesienie diety, które nie były podnoszone od 2006 roku.
Diety zostały podniesione od 3 do 7 proc. I tak przewodniczący Rady będzie zarabiał 1.342 zł. Wiceprzewodniczący 75 proc. tej kwoty czyli 1006,56 zł. Przewodniczący (na razie) jednej z trzech Komisji 67 proc. – 899,19 zł. Wiceprzewodniczący i sekretarz Komisji 63 proc. – 845,46 zł, radny bez funkcji 55 proc. czyli 738,10 zł. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji czy komisji radny traci 10 proc. swojej diety.
Na zakończenie radni obniżyli pensje burmistrz Blachowni do 9.992 zł brutto. Dodam, że 5 lat temu (według danych z UM) burmistrz zarabiał miesięcznie 11.650 zł brutto czyli o 1.658 zł więcej niż obecny burmistrz.
Co warto podkreślić radni w głosowaniu byli niezwykle zgodni, a sesja przebiegła w dobrej atmosferze, o co trudno było w poprzedniej kadencji.