PO SESJI

Czwartkowa nadzwyczajna sesja – bez historii. Radni najpierw wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza (teren nad zbiornikiem) oraz na sprzedaż 3 mieszkań przy ul. Janusza Korczaka 6/ 24, ul. Bankowej 8/ 17 i Sienkiewicza 18/ 2.


Potem radni w głosowaniu poprawiali kilka uchwał, do których miał zastrzeżenie Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego. Dotyczyło to m.in. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Blachownia, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Blachownia w 2020 roku. By nie wchodzić w spór NP radni głosowali za poprawionymi uchwałami.
Kierownik Zarządu Mieniem Komunalnym pytany – czy jeżeli teraz, po poprawkach, NPWŚl ponownie zgłosi zastrzeżenie do poprawionego projektu uchwały to będzie oznaczać, że prawnicy sami siebie poprawiają, Ludwik Madej odpowiedział – dokładnie tak. Bo jak się okazuje nadzór prawny rok czy dwa lata temu nie wnosił zastrzeżeń do podejmowanych tych samych uchwał.

Poprawiona została też uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

-Każda gmina ma przypisanego prawnika czy pracownika Nadzoru Prawnego i wszystko zależy od osoby, sprawdzającej tekst uchwały. Inne gminy, które miały taki sam tekst uchwały jak Blachownia, nie miały żadnych uwag. NP nie wnosił zastrzeżeń, a Blachownia musiała poprawiać teksty kilku uchwał – dodała mec. Agnieszka Glińska.