PLAN ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE BLACHOWNIA

Na ostatniej sesji radni zapoznali się z planem rozwoju oświaty Gminy Blachownia i planem wspomagania szkół, których organem prowadzącym jest nasza gmina w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Plany poprawy warunków nauczania przedstawili Olga Kacprzak, gminny inspektor oświaty oraz Andrzej Guła, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1.
Jeśli uda się zrealizować wszystkie plany, a gorąco w to wierze, że tak, to będzie to duży skok w oświacie.

Plan rozwoju oświaty powstał w ramach projektu
„VULCAN kompetencji w Śląskich samorządach”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w którym uczestniczyła Gmina Blachownia wraz z innymi samorządami województwa śląskiego. Celem projektu było m.in. opracowanie planu podniesienia jakości edukacji w Gminie Blachownia, wsparcie szkół i przedszkoli w podnoszeniu jakości kształcenia oraz podniesienie kompetencji kluczowych dzieci i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych.

A teraz konkrety.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Blachowni przy ul. Bankowej.
Przystosowanie budynku do edukacji klas I-III do września 2019 r. i klas”0” do 2020 r., remont łazienek, utworzenie świetlicy, przygotowanie 12 sal dydaktycznych (meble, pomoce dydaktyczne), przygotowanie salki relaksacyjnej, przygotowanie sal do prowadzenia terapii pedagogiczno – psychologicznej, przygotowanie pokoju nauczycielskiego, organizacja szatni dla „0” i remont szatni dla klas I-III, dostosowanie kuchni do wymogów HACCP oraz utworzenie placu zabaw. Doposażenie w tablice multimedialne / monitory interaktywne) do grudnia 2019r.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Blachowni przy ul. Sienkiewicza.
Utworzenie 8 nowych pracowni przedmiotowych do grudnia 2020 r., pracownia ceramiczna, pracownia muzyczna, pracownia językowa oraz pracownia chemiczna. Doposażenie w tablice multimedialne / monitory interaktywne) do grudnia 2019r.
Dodatkowo utworzenie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni oraz objęcie bezpłatną opieką i edukacją stomatologiczną uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy Blachownia do grudnia 2021 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni.
Utworzenie pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych, pracownia językowa.
Doposażenie w tablice multimedialne / monitory interaktywne) do grudnia 2019r.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach.
Utworzenie pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych, pracownia językowa.
Doposażenie w tablice multimedialne / monitory interaktywne) do grudnia 2019r.

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Blachowni.
Doposażanie gabinetu integracji sensorycznej do grudnia 2020r.
Doposażenie w tablice multimedialne / monitory interaktywne) do grudnia 2019r.

Warto wspomnieć, że będzie też wsparcie organizacji procesowego wspomagania w czterech placówkach w gminie Blachownia w okresie od października 2018 r. do maja 2020 r. W 4. placówkach zostanie zwiększona liczba godzin tygodniowo, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, na naukę języków obcych od października 2019 do maja 2020r.

Więcej o planie rozwoju oświaty Gminy Blachownia będzie można przeczytać w najnowszej gazecie „Naturalnie Blachownia”
foto. Jacek Jedrecki