DEWASTACJA PIŁKOCHWYTÓW


Jak informują mnie mieszkańcy ktoś na nowym boisku poluzował linkę przymocowaną do profilu stalowego, która napina tzw. piłkochwyt. Jedna z napotkanych osób mówi wprost, że być może komuś spodobała się siatka polipropylenowa i będzie ją próbował do końca rozmontować. Odkręcona stalowa linka może sprawić, że metolowy profil przy silniejszych wiatrach straci stabilność i runie na ziemię.


.