PIERWSZA UCHWAŁA ZGODNA Z KONSTYTUCJĄ, DRUGA TAKA SAMA, JUŻ NIE

Wydział Nadzoru Prawnego wojewody śląskiego unieważnił uchwałę Nr 123/XIX/2 Rady Miejskiej w Blachowni z 13 lutego 2020 roku w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym, w całości jako sprzecznej z art. 50 ust.1 w zw. Z art. 50b ustawy z 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, dalej jako ustawa w związku z art. 7 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku

Pan wojewoda uznał, że Rada Miejska w Blachowni nie ma kompetencji do ustalania cen za usługi przewozowe. Co ta informacja oznacza dla pasażerów GTV BUS? A nic.

Burmistrz Blachowni, bez wybitnych fachowców, ustali cennik specjalnym zarządzeniem i po sprawie.
Informacja, którą z ogromną radością podał były sołtys Cisia, że od nowego roku transport po gminie miał kosztować 3 zł, a bilet miesięczny 100 zł, są niczym dowcip z radia Erewań

-Czy to prawda, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają za darmo mercedesy?
-Tak, to prawda, tyle że nie w Moskwie, a w Leningradzie, nie na Placu Czerwonym, a na Newskim Prospekcie, nie mercedesy, tylko rowery, i nie rozdają, a kradną.

I znowu Pan Gąsiorski będzie niezadowolony, że jednak mieszkańcy, po naszej gminie, nadal będą jeździć za darmo.

Ciekawostką może być fakt, że ten sam zespół prawny wojewody, poprzednią uchwałę Rady Miejskiej Blachowni, w tym samym temacie czyli darmowych przejazdów komunikacją, nie podważał. Zatem pierwsza uchwała była zgodna z Konstytucją RP. Druga, taka sama, już nie.