82.000 ZŁOTYCH ROZDANE

82 tys. zł otrzymają w tym roku organizacje i stowarzyszenia z Gminy Blachownia na zadania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i społecznym patologiom.
W zakresie przeciwdziałania uzależnianiom i społecznym patologiom najwięcej środków otrzymała:
Familia – 21.000 zł
„Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni” – 11.200 zł
„Nasza Gmina Blachownia” – 10.000 zł
„Nasz Dom” – 7.000 zł
Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich – 3.800 zł
OSP Blachownia – 2.500 zł
Stowarzyszenie „Wyrazów Razem” – 2.500 zł
„Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Łojkowskiej” – 2.000 zł

Środki zostaną wykorzystane m.in. na organizowanie aktywnego, rodzinnego i zdrowego wypoczynku,

Na zadania z zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego najwięcej środków otrzymała
„Nasza Gmina Blachownia” – 7.000 zł
„Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru” – 6.500 zł
Fundacja „Filary” – 5.500 zł
i po 1000 zł – „Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni”, „Wyrazów Razem” oraz „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Łojkowskiej”.

W tym rozdaniu środki zostaną spożytkowane m.in. na dożynki wycieczki, dzień seniora oraz różne formy życia kulturalno-sportowego.