PIENIĄDZE DLA SZKOŁY W ŁOJKACH

Mamy kolejną dobr informację. Tym razem dla uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łojkach. Projekt złożony przez Gminę Blachownia, w ramach poddziałania 11.1.4 i Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie) znalazł uznanie.

-Miło mi poinformować, że nasz projekt znalazł się na liście rankingowej i otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 283 tys. zł. Całkowita wartość projektu to ponad 314 tys. zł. W ramach zadań doposażymy szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, a uczniowie będą mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach językowych, szachowych oraz nauki nowoczesną metodą eksperymentu. Projekt przewiduje m.in. zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, ale także wsparcie dla dzieci mających trudności z nauką – powiedziała Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.


Pozyskanie środków z UE to kolejny mały krok dla naszych szkół, który miejmy nadzieję uczyni wielki skok w kształceniu naszych dzieci.
Warto dodać, że na rozstrzygnięcie konkursu czeka jeszcze drugi projekt pod nazwą „Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów” na kwotę blisko 800 tys. zł. W tym przypadku na wielki krok w pozyskaniu wiedzy mają ochotę dzieci z SP Nr 1 i SP Nr 3 w Blachowni.