OD PONIEDZIAŁKU TRENINGI NA SAHARZE

Boisko tzw. Sahara, choć po opadach deszczu bardziej przypomina teren podmokły, jest prawie gotowe do użytkowania.


Jak informuje Jacek Chudy, prezes OSiR – od zachodniej strony boiska wykonaliśmy odpływ drenażu do studni zbiorczej. W tym tygodniu zakończymy aerację trawnika czyli zabieg mający na celu przerwanie ciągłości zbitej i nadmiernie zagęszczonej wierzchniej warstwy gleby. Prace polegają na wykonaniu otworów bądź szczelin w podłożu, w strefie rozwoju korzeni traw. Dzięki temu poprawia się wymiana powietrza w glebie, efektywniejsze jest wnikanie wody. Aeracja jest niezbędna szczególnie w przypadku trawników intensywnie użytkowanych.


Od piątku OSiR prowadził cięcia murawy stadionu. Koszenie drugiej części boiska potrwa jeszcze dwa dni. A od poniedziałku obiekt będzie gotowy do użytkowania. Kluby sportowe będą mogły prowadzić tu treningi.


-Koszenia boiska, ze względu na awarię sprzętu tnącego, musiały nastąpić w późniejszym terminie stąd pewne opóźnienia – dodaje prezes Jacek Chudy.