NO I ZAGŁOSOWALIŚMY


W niedzielę zakończyło się głosowanie na zadania w Budżecie Obywatelskim 2022. Teraz rozpocznie się liczenie i ogłoszenie wyników. W trakcie samego oddawania głosów w BO ze strony mieszkańców nie brakowało słów krytyki. Bowiem regulamin BO zakładał, iż osoby nawet w wieku 70-90 lat albo muszą przyjść osobiście do urzędu i oddać swój głos na wybrane zadanie, albo dokonać wyboru przez internet, jednak wcześniej musieli założyć własną pocztę elektroniczną dla weryfikacji osoby. Urząd w ten sposób chciał się ustrzec przed tym co było w latach poprzednich, że dana szkoła od uczniów zebrała kilkaset podpisów z zakreślonym pod okiem nauczyciela zadaniem, a potem wszystkie wypełnione karty trafiły do urny. Teraz też dochodziły do mnie głosy, że uczniowie byli „zachęcani” przez nauczyciela do skreślenia wybranego zadania. Zatem widać – jest potrzebna dalsza modyfikacja regulaminu Budżetu Obywatelskiego, tak aby głosowanie nie odbywało się pod naciskiem jak w Sejmie za sprawą dyscypliny klubowej.