„JEMY” TO CO PRZYGOTUJE PRAWNIK

W ostatnim czasie Nadzór Prawy Wojewody Śląskiego bardzo skrupulatnie, by nie powiedzieć z iście jubilerską dokładnością, sprawdza podejmowane przez m.in. Radę Miejską w Blachowni uchwały. Ostatnio NP zakwestionował uchwałę podjętą, nomen omen, 13 grudnia w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Blachowni oraz zwrotów kosztów podróży.
Częściowe uzasadnienie

(…)

Nie ma co dyskutować z uzasadnieniem radcy prawnego Śl.UW w Katowicach. Może jednak dziwić, że poprzednie podejmowane uchwały, w poprzednich kadencjach, nie były kwestionowane, choć ich zapis w tej samej treści uchwały, nie wiele odbiegały od obecnie podejmowanych przez Radę decyzji. Można zażartować stwierdzeniem, że być może za nowego wojewody prawnicy chcą się bardziej wykazać w pracy? Jednak trudno podejrzewać, że radca prawny Leszek Kosicki uwziął się na Blachownię, tym bardziej, że radcowie UW co jakiś czas zmieniają pieczę na gminami.

A popatrzymy na inne gminy czy również one mają tyle unieważnianych uchwał? Sprawdzamy BIP Nadzoru Prawnego ŚlUW od grudnia 2018.
Blachownia miała 8 podważanych przez NP uchwał
Częstochowa 2
Krzepice 5
Kłomnice 6
Olsztyn 7
Mykanów 9
Janów 9
Konopiska 12
Wręczyca Wielka 14
Koniecpol 15
Lubliniec 16
Kłobuck 17
Lelów 19
Koziegłowy 38

Na pocieszenie można się „pocieszyć” – nie wypadamy najgorzej. Jednak nie ma się z czego cieszyć. Należałoby zapytać naszego prawnika w Urzędzie co on o tym myśli. Czy Nadzór Prawy Wojewody Śląskiego nie lubi Blachowni czy też nie radzimy sobie prawną stroną treści uchwał? Niestety po unieważnianych uchwałach krytyka najczęściej spada na burmistrza, przewodniczącego Rady czy radnych. Lecz trudno winić ich za to co przygotuje prawnik.