MOPS WYDA ŻYWNOŚĆ


Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni 24 i 25 maja od godz. 9 do 11 będzie wydawana żywność. Pomoc dotyczy osób posiadających skierowanie, które upoważnia je do odbioru paczek w podprogramie 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym.

Żywność będzie przekazywana w punkcie pomocy doraźnej przy ulicy Miodowej 4a (przy Zarządzie Mieniem Komunalnym). Osoby zainteresowane pomocą powinny się zgłaszać z dowodem osobistym.