MONTAŻ FOTOPUŁAPEK

W związku z wywozem opadów do lasu m.in. przy ul. Cmentarnej oraz za zbiornikiem wodnym, pozostawianiem butelek po alkoholu pod drzewami za DPS Jacek Chudy, prezes OSiR zakupił kilka fotopułapek.
.
.
W zeszłym roku w lesie komunalnym przy ul. Cmentarnej pracownicy OSiR zebrali ponad 600 worków nieczystości. Teraz przypadki wywożenia odpadów będą dokumentowane przez fotopułapki.

Urządzenia są montowane na drzewach tak, aby nie były widoczne. Co ważne co jakiś czas będą przewieszane w inne miejsca. Prezes Jacek Chudy ma nadzieję, że dzięki fotopułapkom uda się ustalić kto zaśmiecana nasze lasy lub kto samochodem wjeżdża na tereny zielone przyległe do zbiornika wodnego.

Jakie są kary za zaśmiecanie terenów zieleni? Art. 162 Kodeksu Wykroczeń mówi:

§ 1 Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom padlinę lub inne nieczystości albo w inny sposób zaśmieca las podlega karze grzywny lub karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu odprowadzaniu do gruntu lub w inny sposób składowaniu odpadów w lesie sprawca podlega karze aresztu lub grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1. można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2. orzeka się nawiązkę do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Za zaśmiecanie lasu może być nałożona grzywna w drodze mandatu karnego w wysokości 500 zł, a 1000 zł za zbieg dwóch wykroczeń np.: (nielegalny wjazd i parkowanie na terenach leśnych plus zaśmiecenie lasu). Sprawa może zostać skierowana do sądu, a w tym przypadku kara grzywny wynosi do 5000 zł.

Każdego roku Lasy Państwowe na likwidację nielegalnych wysypisk wydają blisko 15 mln złotych.