MAMY KOLEJNE PIENIĄDZE NA DROGĘ

Wicewojewoda śląski Mariusz Trepka wręczył samorządowcom subregionu północnego naszego województwa promesy na realizację zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych. Gwarancje finansowe na blisko 14,8 mln zł trafiły do samorządowców z powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz lublinieckiego. Wśród wyróżnionych znalazła się Blachownia. Burmistrz Sylwia Szymańska na ul. Kawową w Ostrowach pozyskała 353 tys. zł.