LATARNIE CZEKAJĄ NA…


Pierwsza latarnia przed DPS została trafiona przez kuriera 19 stycznia,


druga 14 marca.
Ich wspólny mianownik to obydwa słupy czekają na wymianę. Z tym, że druga latarnia przy ul. Cmentarnej dodaje dreszczyku.


Nie wiadomo bowiem czy do interwencji naprawczo-sprawczej energetyków słup nie zwali się na przechodnia czy na jakiś zaparkowany samochód?

Urząd Miejski w Blachowni tłumaczył – problem z latarniami zgłosiliśmy do zakładu energetycznego.
Zakład energetyczny też tłumaczy – rzeczywiście były zgłoszenia od mieszkańców, ale nie wiemy czy ich naprawa nie stoi po stronie gminy.
I tak latarnie czekają.