KTO CHCE ZOSTAĆ PREZESEM PKS?

Ma czas do 3 lipca na złożenie stosownych dokumentów do siedziby PKS przy ul. Krasińskiego w Częstochowie. Kandydat powinien mieć wyższe wykształcenie i co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Dotychczasowy prezes spółki Artur Piekacz został odwołany ze swojego stanowiska. Obecnie obowiązki szefa PKS, spółki która jest w coraz gorszej kondycji finansowej, pełni Dariusz Jadczyk, prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Pracodawców z Zrzeszonej w Konfederacji Lewiatan.