KOLEJNE ŚRODKI NA TRZY ULICE

Chodzi o ulice Strażacką w Cisiu, Przechodnią i Konopnicką w Ostrowach
W poniedziałek 30 lipca Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni wraz z Pawłem Hreczańskim, przewodniczącym Rady Miejskiej odebrali w siedzibie Sejmu Śląskiego w Katowicach promesę na remont trzech ulic.
-Dobra współpraca z przewodniczącym Rady i Państwa Radnymi dowodzą, że można skutecznie działać na rzecz Gminy. Dzięki wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody Śląskiego poprawią się warunki życia naszych mieszkańców. A na tym zależy nam najbardziej. Wkrótce przystępujemy do przetargu i mamy nadzieję, że do jesieni kolejne drogi zyskają nową nawierzchnię – powiedziała burmistrz Sylwia Szymańska.
Warto dodać, że promesę otrzymał także powiat częstochowski, a środki te zostaną przeznaczone m.in. na przebudowę drogi powiatowej (w gminie Blachownia), łączącej Przysiekę-Gorzelnie-Wyrazów.