KOLEJNE ŚRODKI DLA BLACHOWNI

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje, że 20 kolejnych samorządów otrzymało promesy na realizację zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych. Łączna kwota gwarancji przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji to blisko 12 mln zł. Samorządy środki przeznaczą na odbudowę oraz remonty zniszczonych dróg, ulic i mostów. W subregionie północnym promesy gwarancyjne otrzymały: Blachownia, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Irządze, Koniecpol, Lelów i Niegowa. Pozyskane środki dla naszej Gminy, ponad 420 tys. zł, zostaną przeznaczone na remont ul. Dąbrówki w Cisiu.
(foto UW w Katowicach). Dariusz Wojciechowski, sekretarz Gminy Blachownia z rąk Mariusza Trepki, wicewojewody śląskiego odbiera promesę. Poniżej Tadeusz Borek, radny Cisia. Gratulacje dla radnego.