KOLEJNE REMONTY DRÓG W BLACHOWNI


Dzięki pozyskanym środkom przez Urząd Miejski w Blachowni mieszkańcy będą się mogli cieszyć z kolejnych wyremontowanych dróg.


Obecnie trwa już remont ul. Wojska Polskiego. Wraz z podbudową pojawi się nowa nawierzchnia z kostki brukowej. Koszt inwestycji -246.875 zł. Termin realizacji 90 dni od podpisania umowy.

Nie będzie się też kurzyć na ul. Myśliwskiej. Zyska ona nową nawierzchnię, a konkretnie nakładkę asfaltową. Koszt zadania -147.462 zł. Termin realizacji – koniec września tego roku.

Ul. Złota. Nawierzchnia z kostki brukowej wraz z podbudową. Koszt -147.846 zł. Drogowcy koniec prac zapowiadają na ostatni dzień września br.

Ul. Słoneczna, kwota remontu -363.973 zł. Termin realizacji -90 dni od podpisania umowy. Tu pojawi się nawierzchnia z kostki brukowej.

-Bardzo się cieszę, że mieszkańcy z ul. Słonecznej będą mieć zmodernizowaną drogę. O jej remont razem z mieszkańcami zabiegaliśmy od kilku lat – powiedział radny Dariusz Wącław.


W przypadku ul. Kopalnianej został ogłoszony przetarg. Termin składania ofert – do 17 września 2021. Tu zaplanowano nawierzchnię z mieszanki mineralno–asfaltowej wraz z podbudową.

W sprawie ul. Herbskiej został złożony wniosek w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Herbskiej w Cisiu, gmina Blachownia”. Przewidywany zakres prac to wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni mineralno–asfaltowej oraz odwodnienie.

Informacja – Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urzędu Miejskiego w Blachowni.