JESZCZE O 5G

Kilka dni temu opisywałem jak bloger z Cisia, straszy (czytaj okłamuje) mieszkańców że przy torach kilkaset metrów od zabudowań, stawiana jest antena sieci 5G. To druga taka antena w gminie. Pierwsza stoi przy ul. Piastów.

O rzekomą antenę 5G pytałem zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Panie Redaktorze, w ramach projektu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych w ramach NPW ERTMS” w Blachowni powstaje maszt radiołączności kolejowej systemu GSM-R, czyli łączność między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu – dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami. Nie jest to antena 5G.

 
Obiekt jest bezpieczny dla mieszkańców. Prace są realizowane z zachowaniem wymaganych norm bezpieczeństwa. Brak jest negatywnych oddziaływań obiektów radiokomunikacyjnych na życie i zdrowie mieszkańców przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu radiokomunikacyjnego. Infrastruktura radiołączności kolejowej GSM-R jest budowana tam, gdzie to niezbędne, wzdłuż torów i wykorzystywana wyłącznie na potrzeby ruchu kolejowego. Specyfiką systemu jest to, że fale radiowe mają charakter kierunkowy (według przebiegu linii kolejowych) na wysokości nie obejmującej zabudowań.
Obiekt radiokomunikacyjny w Blachowni budowany w oparciu o pozwolenie na budowę wydane przez wojewodę śląskiego.

 
Ogólnie projekt polega na budowie systemu GSM-R na około 13 800 km linii kolejowych w całej Polsce, w ramach projektu zostanie wybudowanych ok. 11 tys. linii światłowodowych oraz ok. 1200 obiektów radiokomunikacyjnych. Realizacja projektu planowana jest na lata 2018-2023. Inwestycja warta jest ponad 2 mld zł. Projekt otrzymał dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
ERTMS, to Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym. Tworzą go GSM-R (dedykowany dla kolei system bezprzewodowej łączności cyfrowej) wraz z ETCS (Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem). Wdrożenie systemu ERTMS na liniach kolejowych w Polsce pozwoli m.in. na szybszą jazdę pociągów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym pozytywnie wpłynie na ograniczenie ryzyka zdarzeń na kolei i zapewni większą punktualność pociągów. Wprowadzenie systemu umożliwi także pociągom, poruszającym się po europejskich liniach kolejowych, swobodne przekraczanie granic.

Karol Jakubowski zespół prasowy.