INTERPELACJE


Zgłosiłem prośbę o pozimowe sprzątnięcie ulic. Po zimie na jezdniach pozostał piasek i małe kamienie.


Druga interpelacja dotyczy zamiany miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej przed blokiem nr 4 na ul. 16 Stycznia. Na zdjęciu widać, że miejsce parkingowe przy latarni ulicznej jest szersze i daje osobie z niepełnosprawnością większe możliwości podczas wsiada czy wysiadania z auta.