GMINA NIE MA ZAMIARU ZABIERAĆ DZIAŁEK ROD „ODLEWNIK”


W związku z informacjami, jakoby gmina remontując parking za Urzędem Miejskim w Blachowni przy okazji prowadzonych prac chciała działkowcom zabrać Rodzinny Ogród Działkowy” Odlewnik” obwieszczam, że jest to nieprawda. Radni w 2020 roku przyjęli aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Blachownia, które nie zakłada żadnych innych inwestycji na terenach zielonych działek.
W ramach strategii rozwoju Gminy Blachownia burmistrz Sylwia Szymańska od lat wspiera finansowo Rodzinne Ogrody Działkowe. Chodzi m.in. o poprawę dróg dojazdowych, budowę i remonty ogrodzeń oraz budynków stanowiących część wspólną ROD, zaopatrzenie w wodę czy odprowadzenie ścieków.