DOPŁATY DO EKO

Urząd Miejski w Blachowni informuje o możliwości dopłaty do wymiany kotłów na terenie naszej gminy w 2019 rok. Nabór wniosków jest przewidziany na II kwartał 2019 roku – ogłoszenie o naborze będzie umieszczone na stronie internetowej Urzędu: www.blachownia.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem.

O czym należy pamiętać można się dowiedzieć na stronach Urzędu Miejskiego