DOCENIONO DWÓCH STRAŻAKÓW Z BLACHOWNI

Na podstawie ustawy z 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych druhom ratownikom z OSP przysługuje świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł z tytułu wysługi lat w danej jednostce OSP. Prawo to przysługuje tym strażakom, którzy jako członkowie OSP czynnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat dla mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet.


Jako pierwsi z naszego regionu takie decyzje w połowie marca otrzymali druhowie z Blachowni Ryszard Cierpiał i Janusz Mszyca. Obecnie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie weryfikuje 40 wniosków.