DEBATA – SZKOŁA MARZEŃ I PRZYSZŁOŚCI

Blisko 100 osób wzięło udział w debacie poświęconej badaniu oczekiwań środowiska lokalnego wobec szkół i przedszkoli w Gminie Blachownia.
Swoje przemyślenia na temat szkoły XXI wieku prezentowali w grupach: dzieci, rodzice przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele kuratorium i powiatu oraz samorządowcy z Blachowni. Debata, którą prowadziła Agnieszka Szwejkowska, ekspert Vulcan z Warszawy, była zorganizowana w ramach projektu „VULCAN kompetencji w Śląskich samorządach”. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w którym uczestniczy m.in. Gmina Blachownia.

Przy okazji uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć jak ogromne środki pozyskała Blachownia na edukację w gminie
Burmistrz Sylwia Szymańska wymieniała najpierw konkretne inwestycje.

1. Przedszkole przy ul. Żeromskiego
– modernizacja i przebudowa – 2 mln 130 tys. zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 1
– wymiana dachu – blisko 290 tys zł
-budowa bieżni – ponad 103 tys zł
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach
-przystosowanie budynku przedszkola do przepisów p. pożarowych – blisko 250 tys. zł
-wymiana kotła CO – ponad 23 tys zł
budowa parkingu przy szkole – ponad 56 tys. zł
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni
-budowa parkingu – ponad 63 tys. zł
-budowa bieżni treningowej – ponad 63 tys. zł
-naprawa instalacji odgromowej 9 tys. zł
5. Szkoła Publiczna w Cisiu
-budowa chodnika 38 tys. zł

W Blachowni uczy się 944 dzieci w tym 91 uczniów klas gimnazjalnych. Najwięcej w SP 1 – 609 dzieci. Obecnie mamy 150 nauczycieli