ANATOMIA KŁAMSTWA Nr 19 – CO SZYMAŃSKA WYPRAWIA

Za słowami byłego sołtysa Cisia „CO TA SZYMAŃSKA WYPRAWIA” dalej ODDZIELAMY PRAWDĘ OD KŁAMSTWA.

Były sołtys pisał jeszcze niedawno
(…) Nie ma mieszkań dla dziesięciu rodzin z budynków przeznaczonych do rewitalizacji (Sienkiewicza 16). (…) Skąd Szymańska weźmie dodatkowe 2 000 000 zł (do rewitalizacji należy dołożyć 1 150 000 zł i do mieszkań ok. 800 tys. zł)? Prawdopodobnie z kolejnego kredytu. Przy przyszłorocznych zmianach budżetowych podobnych do tegorocznych, dług Blachowni przekroczy granicę 50 proc. budżetu, czym na pewno zainteresuje się Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach i może nakazać kolejnemu Burmistrzowi wdrażanie programu naprawczego.

I rzeczywiście RIO w Katowicach zainteresowała się finansami gminy, bardzo dobrze oceniając wykonanie budżetu Gminy przez burmistrza Blachowni, a pisanie przez byłego sołtysa, że zadłużenie Gminy przekroczy granicę 50 proc. należy zapisać w poczet kolejnych bredni i być może pobożnych życzeń byłego sołtysa Cisia, mające tylko na celu dalsze oczernianie władz Miasta i Gminy Blachownia. Sąd Rejonowy w Częstochowie niedawno dał już temu wyraz.

Jaka jest prawda?
11 czerwca została podpisana umowa z firmą F.U.H Dziedzicki na kompleksową modernizację budynku przy ul. Sienkiewicza 16. czyli tzw. pałacyk myśliwski. W wyremontowanym obiekcie, za 5,3 mln zł, z czego 3,8 mln zł pochodzi z dofinansowania z UE w ramach RPO WSL, będzie Centrum Aktywności Obywatelskiej. Swój kont znajdą organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Blachownia. Wszyscy mieszkańcy z 16 otrzymali lokale w blokach komunalnych.