BYŁY SOŁTYS WINNY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA Z ART. 212 KODEKSU KARNEGO. PONAD 10 ZARZUTÓW

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Burmistrz Blachowni na facebooku informuje, że po blisko 3 latach rozpraw Sąd Rejonowy w Częstochowie uznał Pawła G. winnego popełnienia przestępstwa z art. 212 Kodeksu Karnego. Sąd swój wyrok uzasadnia faktem, że oskarżony działał z zamierzonym z góry zamiarem, ośmieszenia i poniżenia Burmistrza Blachowni w oczach opinii publicznej. Z premedytacją wielokrotnie pisał nieprawdę na swojej stronie internetowej. Kłamstwa te nigdy nie zostały zdementowane. Paweł G. ma zapłacić grzywnę, koszty postępowania procesowego i musi zapłacić koszty założenia sprawy.
-Odczuwam wielką satysfakcję, że sprawiedliwość i prawda zwyciężyły – powiedziała Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni. -Nie boję się krytyki, ale niech to będzie krytyka konstruktywna i merytoryczna, a nie pisanie prymitywnych kłamstw.

Więcej na https://www.facebook.com/sylwia.szymanska.7315