BY SENIORZY NIE MIELI CZASU NA STARZENIE SIĘ

Polityka senioralna to bardzo ważna kwestia życia społecznego w Blachowni. Liczba osób wcześniej urodzonych cały czas wzrasta. Dlatego należy zrobić wszystko, aby blachowniańscy seniorzy nie czuli się odrzuceni.
W naszej Gminie bardzo dobrze działają dwa koła emerytów, rencistów i inwalidów, które mogą liczyć na wsparcie Urzędu Miejskiego. Swoją ogromną rolę w polityce senioralnej spełnia też Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na spotkaniu z przedstawicielami Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów, burmistrz Sylwia Szymańska mówiła o planach na rzecz osób po 60. roku życia.

-Rozszerzamy naszą politykę senioralną. Dzięki skutecznemu pozyskaniu środków unijnych 2,7 mln zł (co stanowi 95% dofinansowania) przy ul. Sienkiewicza 16 utworzymy Centrum Aktywności Obywatelskiej. Na bazie tego budynku chcemy powołać Klub Seniora, a może nawet Dzienny Dom Seniora. Wszystko po to, aby ludzie mieli gdzie się spotykać. Myślimy też o wsparciu rehabilitacyjnym. Naszym starszym mieszkańcom zaproponujemy większą aktywność. Chcemy, aby spośród siebie utworzyli Radę Seniorów, która będzie mówić silniejszym głosem. Wsłuchujemy się w Państwa głos i oczekiwania. Chcemy, i zrobimy to, że nasza Gmina będzie jeszcze bardziej otwarta na seniorów – powiedziała burmistrz Szymańska.