BURMISTRZ INFORMUJE O PLANACH DZIERŻAWY TERENÓW NAD ZBIORNIKIEM WODNYM

Informacja na temat dzierżawy części działki przy ul. Wczasowej.


W odpowiedzi na otrzymywane zapytania od Mieszkańców dotyczące proponowanego porządku obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Blachowni zaplanowanej na środę 23 lutego przekazujemy informacje o planowanych działaniach gminy Blachownia dotyczących koncepcji użytkowej plaży przy ul. Wczasowej:
Podjęcie uchwały dotyczącej 20-letniej dzierżawy części działki przy ul. Wczasowej otworzy gminie Blachownia realne możliwości rozwoju terenu szczególnie atrakcyjnego i ważnego dla Mieszkańców i turystów. W ubiegłym roku opracowana została wstępna koncepcja użytkowa tego terenu oraz otoczenia zalewu od północnej strony, która przewiduje utworzenie na tym terenie lokalu gastronomicznego, który będzie jednocześnie miejscem do organizacji m.in. wydarzeń kulturalnych eventów oraz animacji dla najmłodszych. Chcielibyśmy, aby potencjalni przedsiębiorcy, którzy zdecydują się wziąć udział w przetargu mogli pewnie zainwestować środki w rozwój działalności na naszym terenie. 20-letnia dzierżawa 1250 m2 omawianej działki pozwoli na stabilny rozwój oraz zapewni wpływy do budżetu naszego samorządu.
Gmina Blachownia nie przewiduje dzierżawy całości działki i oddania jej w ręce prywatnego przedsiębiorcy, a jedynie część wskazaną w załączniku w celu rozwoju bazy gastronomicznej, której od lat brakuje na tym terenie. Pozostała część działki zostanie zagospodarowana zgodnie z przygotowaną wstępną koncepcją użytkową: powstanie m.in. plac zabaw, mini park wodny dla dzieci, boisko do siatkówki plażowej, sauna oraz pole caravaningowe. Po północnej stronie zgodnie z koncepcją powstanie także przystań, wypożyczalnia sprzętu oraz altany.
Przypominamy, że zadanie „Rewitalizacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia” zostało zrealizowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Głównym założeniem projektu było stworzenie infrastruktury, która będzie dostępna bezpłatnie dla Mieszkańców i gości odwiedzających naszą gminę.
W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców koncepcją zagospodarowania terenu północnej strony zalewu Burmistrz Blachowni podjęła decyzję o konsultacjach społecznych w powyższej sprawie.
Przygotowana koncepcja zostanie wkrótce publicznie zaprezentowana i po wniesieniu uwag przez Mieszkańców i Radnych poddana dalszemu procedowaniu.