BURMISTRZ BLACHOWNI O KŁAMSTWACH PAWŁA GĄSIORSKIEGO

19 lutego w br. w lokalnym serwisie informacyjnym www.gminablachownia.pl ukazał się artykuł autorstwa Pawła Gąsiorskiego „Koniec z „darmowymi” przejazdami po Blachowni!”
Autor informuje Mieszańców, że radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Blachowni podjęli uchwałę w sprawie kosztów transportu GTV BUS na terenie gminy i że od „od nowego roku za kursy po gminie zapłacimy po 3 zł, a za bilet miesięczny po gminie 100 zł”.
Publikacja ta zawiera nieprawdziwe wiadomości, które wprowadzają Mieszkańców gminy Blachownia w błąd. Informujemy, że darmowa komunikacja po terenie gminy będzie obowiązywała co najmniej do końca kwietnia 2023 roku.
20 lutego br. również w serwisie informacyjnym gminablachownia.pl ukazał się kolejny artykuł autorstwa Pawła Gąsiorskiego – „Problemy z przetargiem na gminną komunikację”. Autor informuje w nim Mieszkańców, że oferty w przetargu na świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla gminy Blachownia powinny być oficjalne ogłoszone 18 lutego o godz. 14. I „z pewnych względów…nie zostały”.
To kolejne informacje wprowadzające Mieszkańców gminy w błąd. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia wspomnianego postępowania mowa jest jedynie o tym, że to otwarcie ofert ma nastąpić do 18 lutego 2020 roku do godz. 14. Nadmieniamy, że informacja z otwarcia ofert ukazała się 20 lutego br. w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Blachownia.
Autor artykułów a zarazem redaktor prowadzący serwisu gminaBlachownia.pl Paweł Gąsiorski po raz kolejny nie respektuje ustawy Prawo Prasowe, która zobowiązuje dziennikarza do zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych oraz do sprawdzenia zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości lub podania ich źródła.
W związku z powyższym Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska działając na podstawie art. 31a oraz art. 32 ustawy Prawo Prasowe wniesie o zamieszczenie w serwisie GminaBlachownia.pl dwóch sprostowań.
Jednocześnie informujemy, że Paweł Gąsiorski w tym roku naruszył już Prawo prasowe nie publikując sprostowania dotyczącego sprawy wandalizmu w centrum przesiadkowym w Blachowni.

Burmistrz skierowała do Pawła Gąsiorskiego wniosek o sprostowanie następującej treści:
„W artykule „Wandale z Blachowni bezkarni. Sprawa „musi upaść”. Jeden z nich to syn…” autorstwa Pawła Gąsiorskiego, który ukazał się dnia 21 stycznia 2020 roku w serwisie GminaBlachownia.pl, znalazły się nieprawdziwe informacje. Wprowadzają one Mieszkańców Gminy Blachownia w błąd i godzą w dobre imię Urzędu Miejskiego w Blachowni.
W grupie, która w styczniu 2020 r. zniszczyła wiatę w centrum przesiadkowym w Blachowni, znajdowali się wyłącznie małoletni chłopcy. Ich dane personalne są znane pracownikom Urzędu Miejskiego w Blachowni oraz Policji, której w trybie natychmiastowym przekazane zostało nagranie z miejskiego monitoringu.
Nieprawdą jest, że w zdarzeniu uczestniczył 21-letni mężczyzna, student Politechniki Częstochowskiej i zarazem syn wysoko postawionej funkcjonariuszki Gminy Blachownia. Żaden ze sprawców nie jest związany takim stopniem pokrewieństwa z żadną z urzędniczek pracujących na rzecz Gminy Blachownia, w tym z moją osobą.
Nieprawdą jest, że urzędnicy w związku z rzekomym pokrewieństwem chcieli sprawę „ukrócić”. Informuję, że akt wandalizmu został oficjalnie zgłoszony Policji.
Nieprawdą jest, że w Gminie Blachownia stosuje się zróżnicowane standardy przestrzegania prawa.
Burmistrz Blachowni
Sylwia Szymańska”.
Burmistrz Blachowni zawnioskowała o zamieszczenie sprostowania w terminie i na zasadach wynikających z ustawy Prawo Prasowe.


Ja przypomnę, że za dalszymi darmowymi przejazdami GTV Bus głosowali:
Barbara Bagmat,
Małgorzata Bernat,
Katarzyna Borycka,
Tadeusz Borek,
Krzysztof Czerwik,
Tomasz Czech,
Ewelina Gajzner,
Paweł Hreczański,
Marek Kułakowski,
Tomasz Rećko,
Jerzy Szkurłat,
Dariusz Wącław.