BRAWO GORZELNIA, CISIE I KONRADÓW

Aż 7 wniosków, które złożyła burmistrz Sylwia Szymańska, uzyskało akceptację i dofinansowanie ze strony Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie inicjatyw dla sołectw w naszej Gminie. Docenione sołectwa w „Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań inwestycyjnych dla sołectw województwa śląskiego” to: Nowa i Stara Gorzelnia, Cisie i Konradów. Tam zostaną doposażone centra sportowo – rekreacyjne oraz powstaną obiekty małej architektury. 62 tys. zł (przy dofinansowaniu ponad 50 tys.) starczą też na imprezy integracyjne, promujące wśród mieszkańców ideę samorządności.