BOCZNA KUBOWICZA GOTOWA

Boczna ulica ks. Kubowicza gotowa. Jeszcze tylko drobne naprawy chodnika oraz krawężników i Urząd może odbierać roboty. Zapewne przy odbiorze będą sami mieszkańcy, którzy mogą zgłaszać swoje uwagi.
Bardzo dziękuję pani burmistrz Sylwii Szymańskiej, że „rzutem na taśmę” udało się pozyskać środki i wyremontować ulicę. Dziękuję panu Grzegorzowi Lorenckiemu, kierownikowi referatu inwestycyjnego i zamówień publicznych oraz jego pracownikom za sprawne działania. Podziękowania należą się przede wszystkim Mieszkańcom, że tyle lat musieli czekać na nową nawierzchnię asfaltową.
Teraz mam nadzieję, że zakończą się kłopoty z przejazdem oraz samym parkowaniem w tym rejonie osiedla.

Przypomnę w tej kadencji w naszym okręgu wyborczym udało się zrobić naprawdę wiele bo wyremontować trzy ulice: Sportową, 16-go Stycznia i boczną ks. Kubowicza. Co bardzo ważne zbudowaliśmy nowy parking przy ul. ks. Kubowicza.