BLACHOWNIA ZMNIEJSZA ZADŁUŻENIE

Ukazał się najnowszy rankingi czasopisma samorządowego „Wspólnota” opracowywany przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julit Łakomską z Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentuje on zadłużanie samorządów. Poziom zadłużenia (został wyrażony jako procent budżetu każdej jednostki samorządu terytorialnego) został porównany z końcem 2014 roku do końca 2017 r.

A przypomnę jeszcze nie tak dawno samozwańczy redaktor z Cisia i wtórujący mu hejterzy pisali, że nasza Gmina się zadłuża, że trzeba zmienić władzę. Wieszano na nas psy. Zawiązał się nawet komitet ds. referendum, który dwukrotnie próbował odwołać burmistrz Sylwię Szymańską. Uważali oni, że to konieczność ze względu na błędne decyzje burmistrz i narażanie Gminy na straty. Dzisiaj widać jak bardzo się mylili, a ja dodam – jak bardzo kłamali.

Dzisiaj okazuje się, że decyzje były słuszne, a polityka finansowa właściwa. Nie byłoby tego wyniku gdyby nie dobra współpraca większości radnych z burmistrzem. To także ciężka praca Komisji Budżetu, która na każdym spotkaniu mogła liczyć na obecność i merytoryczne rozmowy z burmistrzem Sylwią Szymańską, skarbnikiem Elżbietą Wolską i sekretarzem Dariuszem Wojciechowskim za co jako były szef komisji budżetu raz jeszcze dziękuję.

Zestawienie „Wspólnoty” zostało opracowywane na bazie zestandaryzowanych, obiektywnych wskaźników zebranych z GUS.
Jak podaje gazeta przez wiele lat poziom zadłużenia samorządów dynamicznie wzrastał. Ale od końca 2014 roku tendencja jest odwrotna. Od tego momentu poziom zadłużenia maleje. Ten trend widać także w Blachowni
Zmiana poziomu zadłużenia pomiędzy koniec 2014 roku, a końcem 2017 (zadłużenie ogółem jako procent dochodów budżetowych) w naszej Gminie wyniosła -12,31 punktów procentowych. Zmniejszyliśmy zatem zadłużenie o ponad 12 procent. A jak prezentowały się inne miasta i gminy wiejskie? (punkty procentowe)

Wręczyca Wielka -1,09
Lelów -2,25
Rędziny -3,82
Mykanów -5,15
Koziegłowy -6,12
Poraj -6,49
Żarki -7,56
Herby -11,07
Starcza -11,30
Krzepice -15,71
Konopiska -15,75
Koniecpol -44,04

Należy dodać, że żadna z tych gmin, przy udziale także własnych środków, nie prowadziła tylu kosztownych inwestycji jak Blachownia. A chcąc wykorzystać skutecznie pozyskane środki, (ponad 35 mln zł), trzeba było mieć wkład własny czyli m.in. zaciągać kredyty.
Jak prezentują się większe miasta z naszego regionu? (punkty procentowe)
Lubliniec -3,25
Częstochowa -3,29
Radomsko -3,40
Myszków -5,40
Kłobuck -9,94

W kwestii pozyskania i wydatkowania środków unijnych na jednego mieszkańca, Blachownia zajęła 280 miejsce w Polsce z wynikiem 314,82 zł. Na co idą pieniądze widać to doskonale szczególnie w centrum Blachowni. A największe środki należy kojarzyć z 2018 rokiem, który jeszcze nie był wliczany do statystyk.