WŚRÓD DOFINANSOWANYCH ORGANIZACJI NIE MA NIKOGO Z BLACHOWNI

Urząd starostwa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie turystyki i wypoczynku w 2020 roku. Środki otrzymywały te podmioty, które zadeklarowały się zorganizować zawody dla dzieci przynajmniej z trzech gmin. Kto otrzymał dofinansowanie?
KS DRAGON w Poniku gmina Janów oraz Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości po 10.500 zł
ULKS „LOTKA” Olsztyn – 8.000 zł
Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona – 5.000 zł oraz po 3.000 zł UKS „Junior” we Wrzosowie i Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Rędziny.