ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

Dzisiaj na wspólnym posiedzeniu czterech komisji, które miałem przyjemność prowadzić, (Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji), radni zajęli się sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. Jako, że dokument otrzymaliśmy ponad dwa tygodnie temu (i każdy z nas mógł się z nim zapoznać) Elżbieta Wolska skarbnik Gminy pokrótce przypomniała najważniejsze zestawienia zeszłorocznego budżetu.
Wykonanie dochodów budżetowych ogółem to – 59.196.624, 60 zł.
Wykonanie wydatków budżetowych to – 60.546.294, 93 zł.
Zadłużenie naszej Gminy w relacji do rocznego dochodu jest na bardzo bezpiecznym poziomie ponad 15 mln zł czyli 26 proc.
Po wyjaśnieniach radni nie zadawali żadnych pytań.

Na środowym posiedzeniu zjawili się też przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli. W imieniu związkowców punkt widzenia strajkujących naświetliła Iwona Knaś-Toll, przewodnicząca ZNP w Blachowni.

Radni zajęli się też pismem Małgorzaty Olszewskiej w sprawie ośrodka zdrowia w Łojkach.