AKTUALIZACJA STUDIUM – WARTO POZNAĆ

Urząd Miejski w Blachowni informuje, że nasza Gmina przystąpiła do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Blachowni z 18 kwietnia 2018 r. wszystkie osoby zainteresowane opracowaniem aktualizacji mogą zgłaszać wnioski do w/w studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, w terminie do 21 maja 2018 roku.

Więcej na http://blachownia.pl/news/ogloszenie_o_przystapieniu_do_aktualizacji_ studium_uwarunkowan_i_kierunkow_ zagospodarowania_ przestrzennego/