BO WARTO ZAGŁOSOWAĆ NA BC-07 LUB BC-09

1. Głosowanie od 12 do 19 września odbywa się elektronicznie, korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia lub poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim – Biuro Podawcze lub w Lokalnym Punkcie Konsultacyjnym ( na naszym obszarze w OSiR), we wszystkich obszarach Miasta Blachownia i sołectwach jednocześnie od środy do środy następnego tygodnia.

2. Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym poprzez wybór jednego projektu z karty/formularza.

3. W lokalnych punktach konsultacyjnych 1 mieszkaniec może pobrać wyłącznie 1 kartę do głosowania.

4. Każda karta do głosowania zaopatrzona jest w oryginalną pieczęć Urzędu Miejskiego.

5. Pobieranie kart do głosowania w zastępstwie lub do głosowania korespondencyjnego dla osób trzecich możliwe jest wyłącznie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego lub lokalnych punktach konsultacyjnych na podstawie imiennego upoważnienia.

6. Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego prowadzi centralny rejestr kart wydanych w formie określonej w ust. 6 z zaznaczeniem imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania mieszkańca/mieszkanki, na rzecz którego pobierana jest karta do głosowania.

7. Warunkiem formalnym oddania poprawnego głosu jest złożenie go samodzielnie w formach określonych w ust. 2 i z podaniem wymaganych danych osobowych, oraz oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z instrukcją głosowania.

8. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy mogą zagłosować wyłącznie na jeden projekt zadania z sołectwa lub z obszaru Miasta Blachownia.

9. Na karcie do głosowania mieszkańcy dokonują wyboru wpisując numer rejestracyjny zadania np. BC07/19 „Ogrodzenie placu zabaw przy skwerze Tarnawskiego” lub BC09/19 parking przy ul. Kubowicza 6 i 4, jednego projektu zadania o charakterze lokalnym przyznając mu 1 głos.

10. Za nieważne uznaje się głosy oddane przez mieszkańca na projekty zadań o charakterze lokalnym, jeżeli ich liczba na karcie do głosowania przekracza jeden głos na ten projekt.

11. Mieszkańcy oddają głos osobiście w formach określonych w ust. 2. Każdy mieszkaniec może głosować tylko i wyłącznie jeden raz.

12. W przypadku wypełnienia dwóch kart do głosowania wszystkie głosy oddane przez mieszkańca uznaje się za nieważne.

13. W czasie głosowania (od 12 do 19 września) nie wolno prowadzić agitacji ani żadnej innej formy kampanii zachęcającej lub zniechęcającej do głosowania na którekolwiek ze zgłoszonych zadań.

14. Obliczenie wyniku głosowania na projekty zadań polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów zadań zgłoszonych w danym sołectwie i każdym z 3 obszarów Miasta Blachownia.

Na wspomniane dwa zadania BC07/19 „Ogrodzenie placu zabaw przy skwerze Tarnawskiego” lub BC09/19 parking przy ul. Kubowicza 6 i 4 głosujemy w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1: w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek od godz. 10 do 18, a w sobotę i niedzielę od 14 do 18.

Serdecznie zapraszam do głosowania na te zadania.