CIEPŁE MIESZKANIE

Urząd Miejski w Blachowni na www.blachownia.pl informuje, że katowicki WFOŚiGW przyznał Gminie Blachownia środki umożliwiające właścicielom modernizację źródeł ciepła w ich lokalach mieszkalnych Burmistrz Blachowni pozyskała kwotę 385 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach zadania pod nazwą ,,Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie”. Przyznana dotacja zostanie przekazana 20 właścicielom mieszkań, którzy złożyli w sierpniu wnioski o udział w Programie „Ciepłe Mieszkanie”. Pozwoli im to na gruntowny remont oraz wymianę dotychczasowego źródła ciepła co znacząco wpłynie na obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań.
Burmistrz 
jednocześnie przypomina, że Gmina Blachownia dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z WFOŚIGW przystąpi do zawierania umów z poszczególnymi właścicielami mieszkań, wobec czego nie mogą oni ponieść żadnego kosztu wymiany źródła ogrzewania do chwili zawarcia przedmiotowej umowy.