ZA BARDZO ŻEBYŚMY SOBIE NIE HASALI – ROZMOWA ZE STAROSTĄ POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

Strategią Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 zainteresowane są 34 jednostki samorządu terytorialnego z powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. Liderem jest Miasto Częstochowa. W tym rozdaniu do podziału jest 153 mln Euro. Ile z tego dostanie powiat, ile gminy, czy większe samorządy rozdają środki, a mniejsze gminy czują się pokrzywdzone? O tym w TV Orion rozmawiam z Krzysztofem Smelą, starostą Powiatu Częstochowskiego.