TABLICE EDUKACYJNE DO WYMIANY

W ostatniej interpelacji zwracam Urzędowi Miejskiemu w Blachowni uwagę na zniszczone i rozpadające się ze starości tablice edukacyjne nad zbiornikiem wodnym.


Mało estetyczne plansze powinno się jak najszybciej zdjąć i w miarę wolnych środków ustawić nowe.