PALIŁY SIĘ SADZE


4 jednostki straży pożarnej, w tym zawodowe, przyjechały do palących się sadzy w przewodzie kominowym.

To nie pierwszy przypadek pożaru sadzy w tym bloku.


Najlepszym sposobem na gaszenie palącej sadzy jest wsypanie w wylot komina soli kuchennej. Można też użyć piasku lub gaśnicy proszkowej.